STEAMY WONDER - Hakiranje koda za žene u STEAM području

Naslovna

BUBBLES

Project Number: 2020-1-HR01-KA202-077758

Dobrodošli u projekt STEAMY WONDER. STEAMY WONDER inovativan je projekt koji se bavi niskom zastupljenošću žena u STEAM području (STEAM = znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika). Partneri na projektu STEAMY WONDER svjesni su da postoje mnogi čimbenici koji doprinose nedovoljnoj zastupljenosti žena u tim sektorima. To su prepreke koje uključuju nedostatak mogućnosti za prepoznavanje potencijelne karijere, osjećaj nekompetentnosti za ove predmete i nailaženje na neprijateljsko profesionalno okruženje u tim sektorima u kojima dominiraju muškarci. Sa namjerom u prevledavanju ovih prepreka, projekt STEAMY WONDER ženskim polaznicama širom Europe omogućuje pristup nizu jedinstvenih obrazovnih pristupa i resursa za samo-učenje koji će pružiti podršku ženama u identificiranju potencijalnih karijera u tim sektorima, procjeni vlastitih sklonosti za STEAM karijeru i razvoju njihovih vještina i samopouzdanje kako bi napravile prvi korak ka uspješnoj karijeri u STEAM-u

O projektu

BUBBLES

U današnjem gospodarstvu koje se brzo razvija, žene moraju biti svjesne da postoje stvarne mogućnosti ostvarivanja karijere u STEAM području. Istovremeno, akademska zajednica u cjelini mora učiniti više za aktivno zapošljavanje žena u STEAM području; kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje pritom ima ključnu ulogu u smanjenju nedostatka kvalificiranih ljudi kako bi se održao rastući STEAM sektor.

Razne istraživačke studije ističu nedostatak ženskih STEAM uzora i mentora, nedostatak STEAM informativnih tečajeva za žene; nesvjesna nesklonost zapošljavanju žena koja je prisutna među stručnjacima za ljudske resurse u tvrtkama usmjerenim na STEAM područje, značajan deficit povjerenja žena u smislu karijere u STEAM području. Cilj projekta STEAMY WONDER je pilotiranje višestrane obrazovne intervencije usmjerene na žene svih dobnih skupina u svrhu prevledavanja ovih problema.

Kao pomoć u postizanju ovih ciljeva, predloženi su sljedeći intelektualni ishodi:

IO1 – Obrazovni resursi za žene u STEAM području temeljeni na izazovima
IO2 - Stručno osposobljavanje za strukovne predavače
IO4 – STEAMY WONDER MOOC (masovni otvoreni on-line tečajevi) i formiranje stručne zajednice

Infographics

BUBBLES

Engineering

Technology

Partneri

BUBBLES

Projetk STEAMY WONDER financiran je uz potporu programa Erasmus +, započeo je u rujnu 2020. i traje do kolovoza 2022.

STEAMY WONDER projekt izrađuje tim od 7 projektnih partnera iz Hrvatske, Irske, Njemačke, Cipra, Austrije, Španjolske i Češke.

Obrazovni materijali

BUBBLES

Projekt STEAMY WONDER - Hakiranje koda za žene u STEAM području - želi postići veću rodnu ravnotežu u STEAM sektoru pomoću; a) promicanja kulture znanstvenog razmišljanja među ženama koristeći obrazloženje utemeljeno na dokazima za donošenje odluka, posebno kada je riječ o planiranju karijere; b) pružanja odgovarajuće i opipljive studije slučaja kako bi se ženama osiguralo samopouzdanje za sudjelovanje u sve složenijem znanstvenom i tehnološkom svijetu; c) razvijanja prilagođenog skupa alata za žene koji se bave kompetencijama za rješavanje problema, inovacijama, analitičkim razmišljanjem, kritičkim razmišljanjem, prostornom sviješću u vezi sa STEAM temama; d) pružanjem smjernica menadžerima ljudskih resursa koji omogućavaju rodno neutralno zapošljavanje, zadržavanje i napredovanje u STEAM sektoru.

 

Kako bi postigli ove ciljeve, partneri projekta STEAMY WONDER međusobno surađuju tijekom cijelog trajanja projekta kako bi izradili sljedeće inovativne materijale za učenje:

Resursi temeljeni na izazovima za obrazovanje žena u STEAM području

Obrazovni resursi sadrže alat od 35 interaktivnih infografika koje se bave osobnim deficitima pojedinaca kako bi im se omogućilo da identificiraju pravi izbor karijere u STEAM području. Pažnje će se usmjeriti na nedostatke motivacije, samopouzdanja, planiranja, otpornosti i upravljanja karijerom koji su u istraživanju identificirani kao ključne prepreke žena u STEAM području. Svaki će partner razviti sadržaj za 1 interaktivnu infografiku za svaki od STEAM sektora / područja karijere. 

Stručno usavršavanje strukovnih edukatora

Projekt STEAMY WONDERS predlaže uvođenje interaktivnih infografika kao potpuno novi internetski resurs za upravljanje karijerom, dizajniranih uzimajući u obzir navike i preferencije značajnog broja današnjih ženskih polaznika u strukovnom obrazovanju. Infografike će sadržavati niz različitih multimedijskih resursa kojima se pristupa putem QR kodova / poveznica kako bi se osiguralo da su privlačni i primjereni trenutnim trendovima u internetskim aktivnostima i sklonostima polaznicima sa urođenim digitalnim vještinama. Resursi će biti dostupni putem najpopularnijih kanala društvenih mreža na kojima se druže današnji „digitalni urođenici“. Kako bi se pružila podrška strukovnim učiteljima i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje / upravljanje, te kako bi se maksimalizirao potencijal novih resursa i osnažilo samostalan razvoj budućih resursa, razvit će se sveobuhvatan program stručnog usavršavanja koji će podržati njihov kontinuirani profesionalni razvoj i omogućiti proširenje njihove prakse u nova internetska obrazovna okruženja. 

STEAMY WONDER MOOC (masovni otvoreni on-line tečajevi) i formiranje stručne zajednice

Predloženi STEAMY WONDERS MOOC tečajevi omogućit će pristup zbirci STEAMY WONDERS interaktivnih infografika, programu stručnog usavršavanja i priručniku za stručnjake za upravljanje ljudskim resursima. Imat će sve značajke povezane s najboljom praksom u izradi i razvoju MOOC-a. Prezentirani sadržaji učenja bit će potkrijepljeni jasnim ciljevima učenja koje će polaznici postići rješavanjem bilo kojeg elementa obrazovnih resursa koji se pružaju u određenom vremenskom razdoblju. Svaki pojedinačni obrazovni resurs imat će svoj početak i kraj. Svaki nastavni materijal sadržavat će neke vježbe ili zadatke koje je potrebno ispuniti kao demonstraciju vještina za procjenu znanja stečenog od strane učenika. 

 

Stručna zajednica (CoP) definira se kao organizirana skupina ljudi koja sudjeluje u procesu kolektivnog učenja na zajedničkom području i ostvarivanju uzajamne koristi od razmjene i učenja iz tuđih iskustava. U projektu STEAMY WONDER, članovi stručne zajednice imat će priliku učiti jedni od drugih i sudjelovati u zajedničkom radu radi postizanja inovacija u strukovnom obrazovanju te pružanja podrške većem broju žena u ostvarivanju karijere u STEAM sektoru.

Go to MOOC

Uključite se

BUBBLES

Kako biste se uključili i podržali naš projekt, pronađite nas i slijedite nas na Facebooku na: https://www.facebook.com/SteamyWondersEU

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Country

Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih

Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih je akreditirani institut za strukovno obrazovanje od Ministarstva znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj sa podružnicom u Moldaviji. U našem dosadašnjem radu, kreirali smo brojne obrazovne programe iz područja menadžmenta, osobnog razvoja, marketinga, prodaje, turizma, gastronomije, financija, poslovanja, ekonomije i građevine. Tijekom posljednjih godina u Callidusu smo izgradili stručnost u upravljanju projektima, pritom aktivno uključeni u strateški dizajn, operativno stvaranje i uspješnu provedbu brojnih projekata financiranih od strane EU u ukupnom iznosu od preko 11 milijuna eura. Posjedujemo bogato iskustvo i znanje u izradi natječajne dokumentacije i traženju financijskih sredstava što je rezultiralo uspješnim završetkom desetaka ADA, IPA, ESF i Erasmus + projekata. Vodeći smo u obrazovnim inovacijama, kao i u predviđanju potreba tržišta. Te inovacije uključuju obrazovne programe usmjerene na ispunjavanje posebnih potreba i zahtjeva polaznika strukovnog obrazovanja.

Ireland

Spectrum Research Centre

Spectrum Research Center (SRC) osnovan je 2017. godine kao podrška mladim akademicima u provođenju njihovih istraživanja. SRC je osnovan posebno na zahtjev lokalne socijalne zajednice i akademskih istraživača i studenata postdiplomskih studija koji su prepoznali lokalnu potrebu za razvojem prostora u kojem se hipoteze i nalazi istraživanja mogu potvrditi aktivnostima u lokalnim zajednicama. U svojem početku, SRC je imao za cilj podržati akademike tijekom njihovih istraživačkih aktivnosti, no kako je tvrtka rasla, sada je cilj i akademicima pružiti mogućnosti da svojim istraživanjima pruže europsku perspektivu. SRC se oslanja na širok spektar stručnosti iz različitih, ali komplementarnih disciplina poput pedagogije i didaktike, dizajna nastave, socijalne politike, e-učenja, gamifikacije, poduzetništva, STEAM-a, antropologije, socijalne psihologije, lokalne povijesti, gerontologije i učenja u ranom djetinjstvu. SRC je posvećen provođenju promjena politike i objavljuje kratke izvještaje o širokom spektru tema tijekom cijele godine. Iako je SRC relativno nova tvrtka, velika većina od 22 akademika koja sudjeluju u organizaciji imaju dugogodišnje europsko iskustvo koje je uglavnom stečeno ERASMUS razmjenama i praksama u cijeloj Europi.

Berlin

Skills Elevation Berlin FHB

Skills Elevation Berlin FHB nova je tvrtka koju su osnovali akademici, nastavnici, umjetnici izvođači i ekolozi koji s tvrtkom volonterski surađuju od 2016. Misija FHB-a je pružanje alternativne obrazovnih metodologija za potporu socijalnom, emocionalnom i kognitivnom razvoju marginaliziranih skupina i pružiti potporu obrazovnom osoblju na prvoj liniji na svim razinama u integriranju novih pedagoških pristupa u svoju svakodnevnu praksu. Tvrtka se zalaže za stvaranje kreativnog prostora u kojem se hipoteze i nalazi istraživanja mogu potvrditi eksperimentiranjem i testiranjem u 'živom laboratoriju' s ciljem razvijanja novih metodologija i resursa za rješavanje trajnih socijalnih, ekonomskih i integracijskih problema koji se odnose na sve države članice EU. Berlin je na glasu kao centar za kreativnost i izražavanje, ali ispod površine ostaje mnogo problema koji zahtijevaju različite pristupe od onih koje pružaju mainstream pružatelji usluga.

synthesis
Country

SYNTHESIS Center for Research and Education

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd pionirska je organizacija koja pokreće i provodi projekte pozitivnog društvenog utjecaja, s fokusom na socijalnu uključenost, posebno u područjima zapošljavanja, poduzetništva, integracije migranata, održivog razvoja. SYNTHESIS je jedna od vodećih institucija u zemlji na polju socijalnog poduzetništva i socijalne inovacije; osnovala je i upravlja HUB NICOSIA obrazovnim centrom i zajednicom organizacija s kulturnim, okolišnim i socijalnim ciljevima i vizijom da postane prvi inkubator socijalnih poduzeća u zemlji. SYNTHESIS je akreditirana strukovna obrazovna institucija i pružatelj obrazovanja odraslih, fokusira se na razvoj programa osposobljavanja koji se bave lokalnim i globalnim, socijalnim i ekološkim problemima. Nadalje, SYNTHESIS nudi obuku i razvija obrazovne materijale relevantne za poduzetništvo, održivi razvoj i globalno obrazovanje, uključujući ljudska prava, mir i rješavanje sukoba, odgovornu proizvodnju i potrošnju te održive gradove i zajednice. SYNTHESIS trenutno provodi akcijski program za izbjeglice i tražitelje azila, koji se sastoji od tečajeva jezika, stručnog usavršavanja, kao i razvoja poduzetničkih i mekih vještina.

Austria

Berufsförderungsinstitut Burgenland

Institut za strukovno obrazovanje BFI jedna je od najvećih obrazovnih institucija u Austriji. U vlasništvu Komore rada i Austrijske sindikalne federacije, svoje aktivnosti usredotočuje na (kontinuirano) strukovno obrazovanje i osposobljavanje radnika, kao i na programe obrazovanja i zanimanja za nezaposlene osobe i radnike kojima prijeti nezaposlenost. BFI Burgenland godišnje provodi preko 1.200 tečajeva koji predstavljaju 140.000 nastavnih sati i kvalificiraju više od 15.000 ljudi svake godine. Naši se tečajevi fokusiraju na potrebe kako zaposlenih tako i nezaposlenih osoba. Osoba je u središtu našeg poslovanja, uzimajući u obzir njezino socijalno okruženje i omogućujući polaznicima njihov osobni put obrazovanja. Cilj nam je promovirati osobni i profesionalni razvoj osoba upisanih u naše tečajeve, pružajući visokokvalitetno obrazovanje i osposobljavanje po razumnoj cijeni. Tečajevi su prilagođeni stvarnim zahtjevima tržišta rada i također pružaju orijentaciju u svijetu promjena. Visoka razina naših tečajeva održava se internim sustavom upravljanja kvalitetom, redovitim daljnjim usavršavanjem za zaposlenike BFI-a i međunarodnim prijenosom znanja. Većina naših tečajeva obrazovanja i osposobljavanja temelji se na modularnim sustavima, olakšavajući prilagođene, a istovremeno i vrlo učinkovite oblike učenja. BFI je službeno certificiran za EN ISO

9001: 2008 međunarodni standard.

Spain

Jaitek Technology and Training

Jaitek Technology and Training iz Španjolske tvrtka je specijalizirana za ICT obuku uključujući razvoj tehničkih dostignuća i implementacije u obrazovnim institucijama (svih obrazovnih razina) u cijeloj Španjolskoj, kako u učionicama tako i putem e-učenja. Tvrtka pruža savjete, implementira i validira okruženja za e-učenje, dizajnira nastavne tečajeve i prilagođava eLearning platforme, uglavnom Moodle-a, te njeno povezivanje s drugim platformama kao što su Joomla, Wordpress ili Elgg. Posjedujemo iskustvo u svim vrstama treninga: eUčenje, kombinirano učenje i učenje u učionicama, izradama prilagođenih rješenja, tehničkoj podršci i pripremama resursa za obuku (koji mogu biti u skladu sa SCORM-om) za upotrebu na bilo kojoj vrsti uređaja i suradnja u razvoju nastavnih jedinica za on-line trening.

Czech Republic

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

ALK je osnovan 2005. godine kao mreža za profesionalce koji rade na poljima obrazovanja i savjetovanja. U ranim počecima organizirali smo tečajeve i seminare za naše članove. Angažirali smo vrhunske stručnjake iz različitih zemalja područjima za koje su bili zainteresirani naši članovi i pozvali smo te ljude da vode naše seminare. Danas organiziramo široki spektar tečajeva, obrazovnih programa, tematskih radionica koje polaznicima pomažu u stjecanju kvalifikacija, kompetencija i posebnih praktičnih vještina. Redovito organiziramo konferencije, seminare, tečajeve, obrazovne programe i druge događaja za stjecanje kvalifikacija, kompetencija i posebnih praktičnih vještina za naše članove i povezane stručnjake. Misija ALK je podržati nove metode i oblike obrazovanja, prućiti podršku trenerima i profesionalcima koji rade u obrazovanju, nacionalno i međunarodno umrežavanje profesionalaca i službi za dobrobit zajednice. Naš tim lektora i savjetnika broji više od 400 članova – to su profesionalci i stručnjaci (učitelji, savjetnici, savjetnici za socijalne poslove, psiholozi, voditelji seminara i profesionalci u tvrtkama) koji pokrivaju cijelu Češku.

hrCroatian