STEAMY WONDER - Hakiranje koda za žene u STEAM području

Project Number: 2020-1-HR01-KA202-077758

Youtube

Web Quest

Digital breakout

Quiz

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

hrCroatian